01.07.20

Plače za junij 2020 in naprej

Obračun plače za junij 2020 je spremenjen. Če obračunavate bonitete zaradi zasebne uporabe službenega vozila, instalirajte verzijo V6.09 R06c ali višjo!

Več
22.04.20

REK obrazci 1002, 1004 in 1190

V četrtek, 24.04.2020 so bili na portalu eDavki dopolnjeni REK obrazci 1002, 1004 in 1190. Podrobnosti pod 'Več...'

Več
15.03.20

Korona virus

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja korona virusa bomo strankam nudili pomoč pri uporabi programov samo preko telefona, preko internetne povezave ali preko elektronske pošte. Vstop v poslovne prostore za stranke ne bo možen. Ta ukrep velja od ponedeljka, 16.3.2020, do preklica.

Več
01.06.18

Davčno potrjevanje računov po 30.6.2018

Od 1.7.2018 naprej bo možno davčno potrjevati račune samo na računalnikih z operacijskim sistemom Windows 7 ali višjim. Računalniki z operacijskim sistmom Windows XP ali Vista ne ne bodo več primerni za izdajo gotovinskih računov.

Več
11.12.17

Reorganizacija podatkovne baze

Zaradi sprememb predpisov in medsebojnega povezovanja dokumentov je potrebna obsežnejša reorganizacija podatkovne baze.

29.08.17

eDavki po 1.9.2017

Po 1.9.2017 na računalnikih s operacijskim sistemom Windows XP iz Poslov ne bo več možno neposredno oddajati REK obrazcev, ker Windows XP ne podpira protokola TLS 1.2.

Več
07.05.17

UPN prenosni nalogi s QR kodo

Pripravljeni so novi UPN prenosni nalogi s QR kodo. Stari UPN brez QR bodo v uporabi do 03.04.2018.

Več
03.04.17

Medletna bilanca stanja in poslovni izid za 2017

Pripravljene so medletna bilanca stanja in medletni poslovni izid za leto 2017.

Več
18.01.17

Kreiranje plačilnih list v tujih jezikih

Omogočena je izdelava plačilnih list v tujem jeziku. Trenutno podprti jeziki so nemški, angleški, francoski in italijanski, za zadnja dva ne jamčimo slovnične pravilnosti. Cena dodatka je 250 €.

Več
30.06.16

Sprememba pravilnika za računalniške programe o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov

Spremenjene so oblike datotek 'IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT' in 'IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT', katere je na zahtevo potrebno osebno izročiti uradni osebi FURS-a, če ta to zahteva

Več
09.02.16

Ukinitev olajšave za starejše od 60 let in tiste, ki imajo izpolnjene pogoje za upokojitev

Olajšava pri plačilu prispevka PIZ v breme delodajalca za zaposlene, ki so starejši od 60 let in za zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje za predčasno upokojitev je za leti 2016 in 2017 ukinjena. Dodana pa je nova olajšava za zaposlitev starih 55 let in več.

Več
12.01.16

Pošiljanje podatkov za M4 za leto 2016 in naprej

Programa POSLI in PLACE sta pripravljena za pošiljanje podatkov za M4 preko REK obrazca. Tako pošiljanje se uporablja za obračune od vključno januarja 2016 naprej. ČE OBRAČUNAVATE PLAČE IN JE VAŠA VERZIJA MANJŠA OD V6.06 R03d, INSTALIRAJTE NOVO VERZIJO!

Več
03.12.15

Davčno potrjevanje računov v programih Blagajna in Posli

Programa Blagajna in Posli sta pripravljena za davčno potrjevanje računov.

Več