Datum: 03.04.2017

Pripravljena je bilanca stanja in poslovni izid; oboje včasih potrebujete za razne namene, npr. za pridobitev posojila na banki.

To verjetno za vas ni več pomembno, vendar še vedno opozarjamo. Poročili bilanca stanja in poslovni izid za leto 2016 za samostojne podjetnike ted društva sta močno spremenjeni. AOP oznake so spremenjene tako, da se ujemajo s tistimi za podjetja. Nekatere AOP oznake so celo štirimestne. Spremembe so bile namenjene temu, da se poročila ne glede na obliko organiziranosti (zasebnik, podjetje, društvo) poenotijo in postanejo enake, ne glede na to, ali se oddajajo v AJPES ali v FURS. Lepa želja, v praksi pa enakost že ne velja več. Bilanci stanja za FURS in AJPES se pri enostavnem knjigovodstvu že spet razlikujeta.

V bilanci stanja in poslovnem izidu za leto 2016 računalnik pripadajoče podatke za preteklo leto predlaga iz ustreznih dokumentov za leto 2015 za AJPES, tudi na poročilih za 2016 za FURS. Podatki v poročilih za 2015 za FURS glede na zahteva leta 2016 preprosto niso dovolj razrobljeni. Ker so se poročila za 2015 za AJPES izdelovala zaokroženo na cele € (brez centov), imajo tudi predlagani podatki za preteklo leto v poročilih za 2016 enako zaokrožitev.

Težava pa lahko nastopi, če za leto 2015 poročila za AJPES sploh niso bila narejena. V takem primeru morate podatke za preteklo leto vnesti ročno.