Garancija za programsko opremo velja samo v primeru, da ima stranka nameščeno zadnjo verzijo programov. 

Zaradi pravilnega dodeljevanja negotovinskih številk v primeru izdelovanja računov za preteklo leto morate obvezno imeti  instalirano verzijo V6.09 R02b ali novejšo!

Nova verzija programa POSLI z novim REK-1 1151, z dohodninsko lestvico in olajšavami 2020 (Opis), novo stopnjo DDV 5,0% (opis) in novo obliko obračuna, obveznim posebnim zaporednim številčenjen negotovinskih računov (Opis)! Če hkrati uporabljate program BLAGAJNA ali APPOS, je potrebno ponovno namestiti tudi tega.

Če poslujete z artikli, ki bodo od 1.1.2020 naprej obdavčeni s stopnjo 5,0%, morate nove verzije instalirati in narediti ustrezne postopke pred začetkom poslovanja v novem letu!

 

06.03.2017 Opis sprememb

Posli

Verzija: V6.09 R03d Datum: 16.02.2020

Zadnje spremembe » Podrobnosti »

Posmin

Verzija: V6.09 R03d Datum: 16.02.2020

 
Podrobnosti »

Glavna

Verzija: V6.07 R04 Datum: 28.02.2019

Zadnje spremembe » Podrobnosti »

Blagajna

Verzija: V6.09 R07e Datum: 15.2.2020

Zadnje spremembe » Podrobnosti »

ApPOS - POS za gostilne

Verzija: V1.1.7.0 Datum: 28.1.2020

 
Podrobnosti »

Place

Verzija: V6.09 R03d Datum: 16.02.2020

Zadnje spremembe »
 

Prnwnd

Verzija: V3.1.21 Datum: 5.6.2018

Zadnje spremembe » Podrobnosti »

Meduza

Verzija: V2002 Datum: 1.2.2020

Zadnje spremembe » Podrobnosti »

Okolje

Verzija: V6.05 Datum: 19.12.2014

 
Podrobnosti »

Izpis E/W računov

Verzija: V4.0.0.141 Datum: 13.2.2020

Zadnje spremembe »
 

Obresti

Verzija: V6.09 R03 Datum: 17.7.2019

Zadnje spremembe » Podrobnosti »

Uvoz izpiskov

Verzija: V2.20.02.01 Datum: 1.2.2020

Zadnje spremembe »
 

Inventura

Verzija: V6.07 R12a Datum: 26.12.2019

Zadnje spremembe »
 

Izračun obresti

Verzija: V3.2.0 Datum: 11.1.2020

Zadnje spremembe »