Datum: 09.02.2016

ZAKONSKA PODLAGA ZA PREKINITEV OLAJŠAVE

Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce - izvajanje 156. člena ZPIZ-2

Določba 156. člena ZPIZ-2 določa, da so zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev iz prve alineje prvega odstavka 153. člena tega zakona, oproščeni plačila prispevkov delodajalcev v višini 30 % za zavarovance iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena tega zakona, ki so dopolnili 60 let starosti, in v višini 50% za zavarovance iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena tega zakona, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena tega zakona.

S 1. 1. 2016 začne veljati Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (Uradni list RS, št. 90/2015, v nadaljevanju ZIUPDT), s katerim se zaradi spodbujanja zaposlovanja, določa začasna spodbuda za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.

S prehodno določbo 3. člena ZIUPDT se začasno preneha uporabljati določba 156. člena ZPIZ-2, ki ureja delno oprostitev plačila prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za starejše delavce v obdobju od  1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.

OLAJŠAVA ZA ZAPOSLITEV OSEB, STARIH 55 LET ALI VEČ

Če delodajalec v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2017 zaposli brezposelno osebo, staro 55 let ali več, je oproščen plačila prispevkov v svoje breme. Več v opisu sprememb.